Hankesuunnitelmat

Hankesuunnitelman perustana on tilaajan tarvemäärittely sekä rakennuskohteen sähkö- ja telejärjestelmien nykytilan selvitys.

Näiden pohjalta käynnistyy hankesuunnittelu, jossa kartoitetaan yhdessä tilaajan kanssa erilaiset toteutusvaihtoehdot ja niiden kustannukset. Hankesuunnitteluprosessin edetessä päädytään yleensä yhteen, enintään kahteen, vaihtoehtoiseen ratkaisumalliin. Hankesuunnitelmassa kuvataan tämä ratkaisumalli tehtävätasolla. Esimerkiksi: Rakennuksen sähkökeskukset ja nousujohdot ovat alkuperäiset, kapasiteetiltaan alimittaiset ja kunnoltaan välttävät. Kaikki sähkökeskukset ja nousujohdot uusitaan, jne.

Hankesuunnitelma on työkalu tilaajalle. Sen avulla tilaaja voi pyytää kilpailevat tarjoukset itse toteutussuunnittelusta. Se toimii myös hyvänä viestintävälineenä esim. taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille, kun he esittävät asiaa yhtiökokouksessa.