konsultointi

Konsultointi on käsitteenä varsin laaja. Konsultointia voi olla asiakkaan yksittäisen ongelman ratkaisu/neuvonta tai koko rakennuksen sähkö- ja teleteknisten järjestelmien elinkaaren suunnittelu. Ehkä tyypillinen konsultointi-toimeksianto liittyy taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS-suunnitelma) laatimiseen. Tähän liittyy oleellisena osana kuntoarvion tekeminen.