Kuntoarvio

Kuntoarviossa selvitetään rakennuskohteen sähkö- ja telejärjestelmien nykytila. Kuntoarvio tehdään silmämääräisten havaintojen pohjalta tutkimalla asennuksia paikan päällä sekä tutustumalla olemassa olevaan dokumentointiin. Kuntoarviossa voidaan tehdä myös esim. maadoitusten tarkastamista ja vikavirtasuojien toimintaa pistokokeina. Tilaaja saa raportin, jossa kerrotaan järjestelmien nykytila ja annetaan tarvittaessa myös suosituksia, jos havaitaan ongelmia käytön, turvallisuuden tai muun seikan suhteen.