Sähköautojen lataus

Nykytilanteen kartoitus

Tässä selvitetään:

 • nykyisen liittymiskaapelin tyyppi, sen kunto, liittymän koko
 • sähköpääkeskuksen nimellisvirta, keskuksen kunto, vapaiden lähtöjen määrä, laajennettavuus
 • kiinteistönkulutuksen keskuksen nimellisvirta, mittaustapa, kiinteistön kulutuksen sulakkeet, keskuksen kunto ja laajennettavuus
 • autopaikoitusalueen nykyisen kaapeloinnin tyypit
 • nykyisten lämpötolppien tyypit ja kunto

 

Näiden tietojen pohjalta lasketaan käytettävissä oleva vapaa kapasiteetti sähköautojen latausta varten:

 • minkälaisia latausasemia ja kuinka monta voidaan asentaa nykyiseen järjestelmään
 • minkälaisia kevyitä toimenpiteitä suorittamalla voidaan asentaa useampia latausasemia tai suurempitehoisia asemia
 • millä toimenpiteillä saadaan esim. jokaiselle asukkaalle latausasema käyttöön

 

Kartoituspalvelu sisältää kohdekäynnin, jossa tarkastetaan pää- ja kiinteistönkeskus sekä nykyinen aluekaapelointi silmämääräisesti. Lasketaan kohteen teoreettinen huipputeho ja tämän lisäksi selvitetään todellinen mitattu tuntihuipputeho viimeisen kahden vuoden ajalta.

Kartoituspalvelun verollinen hinta on noin 400 – 500 euroa riippuen kohteen laajuudesta. Hinta sisältää kohdekäynnin sekä raportin ja siihen liittyvän mittausdatan hankinnan.

 

Latausjärjestelmän suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana on nykytilanteen kartoitus ja sen pohjalta tilaajan kanssa käyty neuvottelu järjestelmän laajuudesta ja tavoitteista:

 • rakennetaanko yhtiön kustannuksella pelkkä infra, johon osakkaat voivat liittyä omalla kustannuksellaan
 • asennetaanko infran lisäksi myös latausasemat
 • jos asennetaan myös latausasemat, niin
  • kuinka monta
  • minkä tehoiset
  • miten laskutus halutaan hoitaa (paikallisesti, etäluennalla)
  • halutaanko myös etähallinta, kuormanohjaus

 

Suunnittelu sisältää työselityksen sekä tarvittavien piirustusten ja muiden asiakirjojen laatimisen siten, että hanke voidaan kilpailuttaa eri urakoitsijoiden kesken.

Suunnittelun hinta on tapauskohtainen ja siitä tehdään aina erillinen tarjous.