toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitelman perustana on tilaajan teettämä hankesuunnitelma. Toteutussuunnitteluun voidaan ryhtyä myös ilman hankesuunnitelmaa, mikäli suunnittelun alainen kohde ja sisältö on selkeästi määritelty. Toteutussuunnittelussa tuotetaan kaikki tarvittavat tekniset asiakirjat (selitykset, piirustukset, kaaviot ja luettelot), joiden avulla hanke voidaan kilpailuttaa eri urakoitsijoiden kesken.