valvonta

Valvonta kattaa koko hankkeen elinkaaresta ajan, joka alkaa urakan kilpailutuksesta ja päättyy siihen, kun urakka on valmistunut, luovutettu tilaajalle ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Erillisenä tehtävänä on vielä takuutarkastus noin kahden vuoden kuluttua urakan valmistumisesta.

 

Valvontatehtäviin sisältyy mm.:

  • urakkaneuvotteluihin osallistuminen
  • työmaakokouksiin osallistuminen
  • vastaanottotarkastuksiin osallistuminen
  • toimiminen rakennuttajan edustajana ja asiantuntijana urakkaan liittyvissä kysymyksissä, kuten esim. työnaikaisissa muutoksissa ja mahdollisissa lisäyksissä. Muutokset voivat olla urakoitsijasta lähtöisiä tai rakennuttajasta lähtöisiä
  • urakoitsijan työn suorituksen valvonta, jolla varmistetaan urakkasopimuksen mukaisen työn laatu ja laajuus
  • maksuerien tarkastus
  • urakka-aikataulun seuranta ja vertaaminen töiden etenemiseen
  • mahdolliset välitarkastukset