toimistorakennukset

  • Sanerkas toimitalon sähkö- ja telesuunnittelu, uudisrakennus
  • SPR, toimistosaneeraus, toteutussuunnittelu
  • Parnassia Oy, toimiston muutostyöt, toteutussuunnittelu ja valvonta
  • Tapulin Huolto Oy, toimistosaneeraus, toteutussuunnittelu ja valvonta
  • Rantalainen, Hyvinkään toimiston muutostyöt, toteutussuunnittelu
  • Tapio Oy, toimiston muutostyöt, toteutussuunnittelu